bakgrund
bakgrund logotype bakgrund
bakgrund topright
bakgrund
bakgrund
bakgrund
cleftside bakgrund
bakgrund cydownright
bakgrund magdownright
getadobeflashplayer cleftside
bakgrund cydownright

Tjänster

Digitala företags- och verksamhetspresentationer
Detta är vår verksamhet/utbud/sortiment
Vad har format verksamheten? Värdegrunder
Roliga, spännande, viktiga personer och
händelser
Digitala projektpresentationer
Detta ska vi göra! (projektbeskrivning)
Detta har vi gjort (projektrapport)
Digitala distansutbildningar
Lyssna/repetera/sammanfatta - komplement till
traditionell utbildning
Introduktion till nyanställda
item4a

Allmänbildande – underhållande – aktualiteter – känslomässigt berörande

© Nosco AB 2011

validcssblue1
validxhtml10blue
Utbildning
Vässa argumenten - och presentationen
Aktiv marknadsföring med hemsidor och sociala medier
Digitala bygdepresentationer
Vad har format bygden till vad den är? Natur och
kulturarv
Historiska anläggningar och utställningar